Barnas trafikkbok

Lær trafikkregler og trafikkvett for fotgjengere og syklister.

Barnas trafikkbok er en lettfattelig bok for barn i mange aldere om trafikk og hvordan de skal oppføre seg i trafikken.
La barna bli kjent med trafikkreglene for gående og syklende.

Her lærer du skiltene som er viktigst for deg som går eller sykler og hva de betyr.
Du lærer om de forskjellige refleksene og hvordan de virker.
Gangfelt, fortau, gang og sykkelstier lærer du også om.
Hvorfor de er der og hvordan du bruker dem.
Boka forteller deg hvordan s

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *